SvendborgEvent takker af med Eventchef og søsætter ny strategi

Igennem næsten 9 år har Anja Haas som Eventchef i spidsen for SvendborgEvent skabt alt det, man ved starten i 2014 næppe havde drømt om. Målet dengang var med et lille kontor og fire medarbejdere at samle og forene interessenter fra Svendborg Kommune, Shopping Svendborg, Svendborg Turistforening, Hotelgruppen og Beværterforeningen samt Erhvervsforum Svendborg. SvendborgEvent skulle dengang professionalisere og koordinere Svendborgs daværende aktiviteter og tiltrække nye.

Udover at samle parterne og få synergier og samarbejder til at blomstre, har Anja Haas også formået at skabe helt nye events, tiltrække nye arrangører og aktører, og udvikle hele foreningen SvendborgEvent.

På turistområdet er et nyt samarbejde med Destination Fyn de seneste år blevet implementeret, en lokal turistservice er bevaret på højt niveau, og senest er Svendborg blevet hædret med en enorm høj gæstetilfredshed blandt overnattende i Svendborg.

I midtbyen har SvendborgEvent og Anja både skabt nyt samspil og revitaliseret Shopping Svendborg, der samtidig har nydt medlemsfremgang, udviklet byens flotte julebelysning og ikke mindst overtaget arbejdet med også at skabe aktivitet omkring Svendborg Bycenter, der nu er på vej ind i en helt ny fase med byggeri og projektet Tinghaveriet.

Igen og igen er der med hjælp, opbakning og økonomi fra SvendborgEvent skabt, udviklet og gennemført mange forskellige events og oplevelser – fra små til store – og millioner af kroner er over årene uddelt til forskellige tiltag og arrangementer.

I tæt samspil med Svendborg Kommune har SvendborgEvent været engageret i mangt og meget, fra Dronningebesøg til sidste års store landsstævne, og en masse andet derimellem. Senest er en stor, international konference og messe i EU-regi under navnet ”European Maritim Day” på vej til Svendborg i 2024 – med SvendborgEvent som arrangør i tæt samarbejde med Svendborg Kommune.

I en årrække har SvendborgEvent også arrangeret den årlige og voksende Svend Filmfest, ligesom eventkontoret i år også er blevet udvidet med drift og udlejning af både Rundbuehallen på Frederiksøen, hvor også Pakhuset på havnen i udlejningsporteføljen.

”Da jeg startede i jobbet, lovede jeg at gi’ det alt hvad jeg kunne i fem år – nu er det så blevet til 9” siger Anja Haas, der nu fratræder og ser frem til mere ro på i hverdagen, og bedre mulighed for ferie og rejser. ”Det er det ikke blevet til så meget af de seneste år”, siger hun.

”Anja har givet SvendborgEvent både blod, sved og tårer igennem mange år, og udviklingen set over tid er voldsomt imponerende. Fra en lille virksomhed med få medarbejdere til at runde 16 ansatte, da aktivitetsniveauet peakede i sommers” konstaterer bestyrelsesformand Martin Larsen. Han retter sammen med bestyrelsen bag SvendborgEvent en stor tak til Anja for indsatsen igennem årene.

”På vej ind i en ny 10 års periode og en ny strategifase, har det været naturligt også at se på ledelsesstrukturen, og her er der er ingen tvivl om at Anja har ydet en enorm indsats, og lagt masser af kræfter i SvendborgEvent. Et par covid-19-år, hvor det tillige lykkes at øge turismen og være med til at stable corona-festivalen 5700 Summer på benene har trukket store veksler på Anja i lederrollen, og i en fremtid, hvor både turismen med Geopark Det Sydfynske Øhav og hele oplevelsesturismen stiller nye krav har vi som bestyrelse også et stort ansvar for ikke at slide en leder op i nye opgaver og ekstra meget arbejde. Derfor er det nu også naturligt at forme organisationen efter fremtidens nye behov og krav” siger bestyrelsesformanden.

”Det er forbundet med stort vemod at tage afsked med den daglige ledelse af Eventkontoret, men også med glæde og stolthed over alt det, vi er lykkedes at skabe sammen med dedikerede medarbejdere og skiftende bestyrelser igennem årene” siger Anja Haas.

“Jeg er altid blevet mødt med tillid fra byens fonde, banker og øvrige erhvervsliv, og uden den opbakning kunne vi aldrig have lykkedes med at sætte Svendborg så udtrykkeligt på landkortet. Det er jeg meget taknemmelig for” slutter Anja Haas.

Ved en kommende afskedsreception vil SvendborgEvent udtrykke sin taknemmelighed for indsatsen, og samtidig ønske Anja al det bedste for fremtiden. I starten af 2024 forventer bestyrelsen bag SvendborgEvent at præsentere den fremadrettede strategi for interessenterne og omverdenen i øvrigt.

Kontakt: Bestyrelsesformand Martin Larsen, Tlf. 20 44 89 78