Ny strategi med øget turismefokus

SvendborgEvent har lanceret en ny strategi, der sigter mod at styrke turismen og maksimere Svendborgs potentiale som en attraktiv destination. Med en enestående natur omkring Det Sydfynske Øhav, en levende og kreativ kulturscene samt et moderne café- og restaurantliv, der trækker på mange lokale madproducenter, er Svendborg godt rustet til at tiltrække flere besøgende.

Strategiens hovedfokus er at øge byens synlighed blandt både danske og internationale turister. Centrale elementer i strategien inkluderer en tættere sammenhæng mellem turisme, events og handel samt udnyttelsen af UNESCO-udpegningen af Det Sydfynske Øhav for at skabe vækst i turismeerhvervet.

Læs strategien her