Forundersøgelse af Rundbuehallen

I sidste uge afholdt vi et idégenereringsmøde, spækket med gejst og interessante pointer, for lokale aktører, hvor vi talte om, hvad der er af ønsker og muligheder for Rundbuehallen på Frederiksø. Og der er ingen tvivl om, at byens værftshal i høj grad har en særlig plads i folks hjerter!

Mødet er en del af en forundersøgelse som skal afdække behov, ønsker og krav til en opgradering af Rundbuehallen. Forundersøgelsen har vi fået bevilliget penge til fra Svendborg Kommune,

Det var et rigtig godt og givende møde, der kommer til at danne grundlag for den videre proces med tekniske undersøgelser og udarbejdelse af en rapport med anbefalinger, som vi laver i samarbejde med C&W Arkitekter.