Støtte fra SvendborgEvent kan udmøntes i 3 former for tilskud:

SvendborgEvent kan være behjælpelig med rådgivning i form af hjælp til nødvendige tilladelser, bevillinger, ansøgninger, adgang til strøm og vand, lån af materialer såsom telte, boder, kabler, skilte etc.
Dette er for at sikre at begivenheder gennemføres professionelt med mindst mulig gene for byens borgere. Den estimerede værdi indgår som et element i finansieringen.

SvendborgEvent kan yde økonomisk støtte til events for at sikre, at begivenheder gennemføres økonomisk forsvarligt og med høj kvalitet. Gennemførelsestilskud kan ydes til det samlede eventbudget eller som øremærket tilskud til særlige budgetposter.

SvendborgEvent kan bevillige en underskudgaranti som et økonomisk sikkerhedsnet for arrangørerne, såfremt der menes at være relativt store usikkerheder forbundet med budgettet. Garantien kan afværge en del af det tab, som den danske arrangør efterfølgende måtte stå med, hvis en række økonomiske forudsætninger brister. Underskudgarantien er altid maksimeret til et fastsat beløb. Ofte knyttes underskudgarantien til de poster, som er forbundet med særlig stor risiko for arrangørerne.