SvendborgEvent støtter Events og arrangementer på forskellige måder. Der kan søges støtte til:

  • Events
  • Kulturelle begivenheder
  • Festlige begivenheder
  • Idrætsbegivenheder
  • Folkelige arrangementer

SvendborgEvent kan støtte tilbagevendende begivenheder – dog med udgangspunkt i en treårig nedtrapning af støtten. Nedtrapning og støtteperioden kan fraviges ud over den treårige periode, såfremt der iværksættes særlige initiativer, som er med til at udvikle eventen.

Såfremt der ydes støtte til udvikling af nye events, ses på eventens langsigtede potentiale for at generere deltagere og brandingeffekt.