Eventen skal have økonomisk og/eller ressourcemæssig opbakning i baglandet. Som hovedregel skal foreningen/organisationen/institutionen bidrage med en kontant finansiering, der svarer til støtten fra SvendborgEvent. Såfremt foreningen/organisationen/institutionen stiller faciliteter eller lign. til rådighed for eventen, kan den estimerede værdi heraf – efter konkret vurdering – indgå som et element i foreningen/organisationen/institutionen finansiering.

Arrangøren stiller efter nærmere aftale med SvendborgEvent eksponeringsmuligheder til rådighed for SvendborgEvent. Al presse- og markedsføringsmateriale skal bære SvendborgEvents logo. Dette gælder eksempelvis:

  • Pressemeddelelser(Sendes løbende til SvendborgEvent til orientering/godkendelse)
  • Annoncer i officielle programmer
  • Bander, banner, reklame, interview, synlighed ved pressemøder ect.
  • Link og logo fra arrangementets webside

Arrangøren stiller efter nærmere aftale desuden følgende til rådighed for SvendborgEvent:

  • Fotomateriale
  • Fribilletter
  • Adgang til aktører(kunstnere, artister, sportsudøverer ect.) med henblik på interviews mv.

Arrangøren indsender regnskab for eventen til SvendborgEvent

Arrangøren evaluerer arrangementet på en evalueringsblanket, som SvendborgEvent sender i forbindelse med tilsagn om støtte eller umiddelbart efter eventen.

Tilsagn om økonomisk støtte kan bortfalde, såfremt arrangementet ændres væsentligt efter en evt. tildeling af støtte, eller hvis der er afgivet urigtige/mangelfulde oplysninger i forbindelse med ansøgningen.