Her er en oversigt over de ansøgningsskemaer du skal udfylde og sende til rette vedkommende, når du afholder et arrangement.

I Svendborg Kommune skal man søge om tilladelse for at låne arealer og pladser. Behandlingstiden på en ansøgning er op til 14 dage. Mange pladser er ofte reserveret langt ud i fremtiden, det kan være af tivolier, cirkus og andet. Så det er altid en god ide at være ude i god tid.
Arrangementet skal typisk være åbent for offentligheden (evt. mod billetbetaling) og af almen interesse for offentligheden. Veje og pladser udlånes ikke til private arrangementer. Udlån af pladser kan være forbundet med en lejebetaling og afregning af strøm og vand.

For at søge om tilladelse til at benytte et vejareal, grønt område eller en plads i Svendborg Kommune skal det gøres via dette link.

Du vil modtage en bekræftelse på modtagelsen og tilladelsen vil blive sendt til den mail som i har angivet.

Er du i tvivl om hvem der ejer den angivne vej eller plads, så kontakt Svendborg Kommune – Trafik og infrastruktur på 6223 3344.

Man kan leje de offentlige haller og bygningers faciliteter til arrangementer og lignende. Hallerne er selvejende institutioner, så man skal kontakte hallerne direkte for at låne/leje deres faciliteter. Læs mere her om hvordan du får kontakt til de enkelte haller.

Hvis man ønsker at booke lokaler og faciliteter kan det gøres her

Ønsker man at bruge private arealer eller faciliteter, skal man kontakte ejeren og søge hos dem om brug af pladsen. Ejeren oplyser om regler gældende for dennes areal.

På tilladelsen fra Svendborg Kommune står der nævnt om Fyns Politi skal søges. Hvis dette er tilfældet så skal i udfylde denne formular via Fyns Politi og sende afsted til den angivne mail, heri skal tilladelsen fra Svendborg Kommune vedhæftet. Det er derfor vigtigt, at I først får tilladelsen fra Svendborg Kommune, inden i sender af sted til Fyns Politi.

www.politi.dk/fyns-politi   –>  Menu  –> selvbetjening  –> Ansøg om tilladelse –>  Begivenheder  –>  andre arrangementer. Under sektionen Fyns Politi finder i ansøgningsformularen – Ansøgning om tilladelse til offentlige forlystelser.

Hvis i ikke skal søge Fyns Politi om tilladelse er det altid en god ide at underrette Fyns Politi og Region Syddanmark når i afholder et arrangement. På den måde er de informeret omkring store arrangementer i byen.

Hvis i ønsker at sælge drikkevarer til arrangementet, skal i søge om en lejligheds tilladelse til det enkelte arrangement. Dette gør i ved at udfylde denne formular, og sende afsted til Fyns Politi efterfølgende.

Typisk må der være liv i dit arrangement på hverdage og søndage til kl. 22.00 samt fredag og lørdage til kl. 24.00. Men, generelt forudsættes det at der ved afvikling af arrangementer tages mest hensyn til omgivelserne.
Læs Svendborg Kommunes forskrifter for udendørs arrangementer her

Når i ønsker at afholde musik arrangementer skal i søge eller oplyse om arrangementet til industri@svendborg.dk.

Der kan yderligere være forskellige regler og retningslinjer for hvert enkelt sted. Kontakt CETS for yderligere information for de enkelte pladser, hvis i ikke kan finde informationen i ovenstående forskrifter.

Mobilscenen

Svendborg Kommune råder over en mobilscene. Den er 42 kvm udslået (6×7 meter). Den koster 3.000,00 kr. + moms incl. mixertelt pr. event at leje. Opsætning og nedtagning foretages af Svendborg Kommune.
Hvis i ønsker at booke scenevognen skal i rette kontakt til Svendborg Idrætscenter på mail (sic@svendborg.dk) eller via fritidsportalen

Tilladelser og byggetilladelse til scener og konstruktioner

Folketinget vedtog i 2014 en ændring af byggeloven som betyder at der skal søges byggetilladelse til opsætning telte, scener og andre konstruktioner hvis ikke der forefindes en certificering.

I skal også være opmærksomme på at flere elementer kræver tilladelse af enten Fyns Politi, Beredskabet, Trafikstyrelsen, Svendborg Kommune eller flere parter. Dette kan f.eks. være opvisning på havet med Jetski, tænding af bålfade, opsendelse af balloner m.v.

SvendborgEvent kan fortælle dig, om du behøver byggetilladelse, så begynd med at ring til dem.

Udrykningskøretøjer skal altid kunne komme til alle steder på det lånte areal, det samme med byens borgere så vidt det er muligt.

Du kan få en tilladelse til at afspærre veje i forbindelse med arrangementer ved henvendelse til CETS og efterfølgende Fyns Politi. Der skal udarbejdes en skilteplan med færdselstavler og andet udstyr på tegnet.

Du skal som hovedregel have et professionelt firma til at opstille afspærringsmateriale og skilte. Kontakt eventuelt Safe Road for at høre nærmere om afspærringsmuligheder og priser.

Ved demonstrationer, optog og andre mobile arrangementer kan Politiet måske hjælpe med standsning af trafikken. Tag kontakt til Fyns Politi og hør om mulighederne.

Ved afspærring af veje, arealer eller opstilling af scener, store telte til 150+ mennesker mm. skal Team Beredskab godkende opstilling/afspærring.

Din ansøgning bliver automatisk sendt videre til brandvæsenet.

I skal regne med en behandlingstid på 30 dage.

Vær opmærksom på at det koster penge at få godkendt en beredskabsplan og få udarbejdet en skilteplan.

Derudover skal I også indberette til Region Syddanmark når i afholder et arrangement. Dette kan gøres ved at udfylde denne blanket og sende til Vagtcentralen. Vær opmærksom på at det skal sendes afsted senest 3 uger før arrangementet afholdes.